תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

סקר נגישות

סקר נגישות מאפשר לארגון לבחון את רמת הנגישות הפיסית ונגישות השירות בארגון ולמפות את הפערים שעליו להשלים לצורך עמידה בתקנות הנגישות.

סקרי הנגישות הנם סקרים מובנים על פי תקנות הנגישות, חוקי נגישות ותקני נגישות הנדרשים על פי חוק. הסקרים נבנו על פי הנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

סקרי הנגישות מבוצעים על ידי מורשי נגישות מוסמכים ומנוסים.

סקר הנגישות מהווה בסיס לניתוח היקף השינויים הנדרש וסדר עדיפויות לביצוע בהתאם דרישות החוק וללוחות הזמנים המוגדרים בחוק.

ניתן להזמין סקרי נגישות לשירות וסקרי נגישות למבנים. צרו קשר להזמנת סקר נגישות.