תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

הדרכות נגישות לאינטרנט

בניית סביבה נגישה, שבה מוצרים ושירותים נגישים, היא תורה שלמה. כל חיינו המקצועיים התרגלנו לחשוב על הלקוחות המשתמשים בשירותים טכנולוגיים כעל "ישויות סטנדרטיות" דומות זו לזו כמעט לגמרי. לכל אחת מהישויות האלה קראנו "הלקוח הממוצע", והנחנו לגביה שורה של הנחות, שאם נבחן את התאמתן ללקוחות בשר-ודם, או אפילו לעצמנו, נמצא שהן אינן מתקיימות באדם אחד אלא לעתים נדירות.

תפיסת הנגישות מחייבת למידה שיש בה הרחבה של דפוסי החשיבה, היכרות עם קשת היכולות והצרכים האנושיים, הכרת ההבדלים בין בני-האדם ושינוי התפיסה המונחת ביסוד הבניית המוצרים והסביבה השירותית.

הדרכות נגישות הן, אם כן, לימוד של שפה וחשיבה רחבות ומכלילות. הדרכות נגישות מבטיחות הבנה של התחום ויכולת לתחזק בצורה טובה את רמת הנגישות של מוצרים ושירותים קיימים, כמו גם ליצור פתרונות נגישים בעתיד.

הדרכות נגישות ניתנות לכל סוגי אנשי המקצוע המעורבים בבניית השירות הטכנולוגי:

  • הרצאות מבוא וסדנה אינטראקטיבית למנהלים ולכלל אנשי הצוות
  • קורס נגישות למפתחים
  • קורס נגישות לבודקים
  • הדרכות נגישות לכותבים
  • הדרכות נגישות למעצבים גרפיים