תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

ערכי תבונה ונגישות

אנו מכירים בכבודם של אנשים עם מוגבלות ובזכותם להיות אזרחים שווי-זכויות. אנו מאמינים כי חובתנו לאפשר לכל בני-האדם, גם לאנשים עם מוגבלות וגם לקשישים לממש את מלא הפוטנציאל שלהם, לחיות את חיים מלאים, עצמאים ומכובדים.

אנו סבורים כי הבעיה איננה המוגבלות של האדם אלא המוגבלות של החברה אשר איננה נגישה לאנשים עם מוגבלות. החברה מציבה בפני אנשים עם מוגבלות חסמים אשר מונעים את השתתפותם המלאה במרקם החיים. מוגבלות הינה בעיה הנמצאת באחריותה של החברה כולה ועליה מוטלת האחריות לפתרונה.

אהבת אדם, אנושיות והכרה בערכה וביופיה של השונות האנושית, הם הערכים הסוללים את הדרך לחברה צודקת ושִוויונית.

הדרך אל הנגישות והשִוויון חשובה ומעניינת לא פחות מהמטרה. "תבונה ונגישות" הוקמה כדי לצעוד אתכם בדרך הזו ולהתאים לכם את פתרונות ההנגשה האיכותיים ביותר.