תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

נגישות השירות

ארגוני שירות רבים שואפים לספק שירות איכותי ללקוחותיהם. זיהוי צרכיהם המדויקים של הלקוחות והיכולת לתת להם מענה מתאים הינם אתגר ארגוני לא מבוטל. אתגר זה מתעצם כאשר עולה הצורך לתת שירות איכותי לאנשים עם מוגבלות, דהיינו שירות נגיש. זאת בשל צרכיהם המגוונים של אנשים עם מוגבלות, מחד גיסא, ומאפייני הארגון שאינם מותאמים כדי לספק צרכים אלה.

באתגר השרות הנגיש גלומה גם הזדמנות. פרט לצורך לעמוד בדרישות החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו, מאפשרת תפיסת השירות הנגיש להפוך את השירות לאיכותי יותר לכלל הלקוחות, ואף להוות מנוף לחדשנות בשירות ולהתפתחות עסקית.

התאמה של הארגון כדי לספק שירות נגיש ואיכותי לאנשים עם מוגבלות, מצריכה התמודדות במישורים שונים – פיזיים, נוהליים והתנהגותיים. בדרך אל ההנגשה נדרש הארגון לטפל בעמדות של עובדים ובתפיסות ארגוניות, אשר מקשות על היכולת לערוך התאמות איכותיות.

תבונה ונגישות מלווה ארגונים בתהליך הנגשת השירות ומספקת מענה לצורך ההולך וגובר של ארגונים להנגיש את השירות לקשת רחבה של יכולות האנושיות ובכך להרחיב את קהל הלקוחות הנהנה מהשירותים ומערוצי השירות המגוונים לעמוד בדרישות החוק ולשפר את התוצאות העסקיות.

עוד על נגישות השירות