תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

חקיקה בתחום הנגישות

זה למעלה מעשור מתחולל במדינת ישראל מהפך מחשבתי, חקיקתי ומעשי בנוגע לזכויותיהם של אנשים על מוגבלות. השינוי הוא בעיקרו שׂימת דגש על חובת החברה לקדם שִוויון זכויות והזדמנויות, ולתת אפשרות הולמת לאנשים עם מוגבלות להשתלב בקהילה בכבוד. זאת, תוך שמירה מרבית על עצמאותם ומיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.
החוק המרכזי העוסק בעניינים אלה הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מטרת חוק השוויון: "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."
(מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998)

חוק השוויון מושתת על תפיסת זכויות אדם ומכאן מגדיר את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשיווין זכויות והזדמנויות. החוק אוסר על אפליה של אדם בשל מוגבלותו, על זכותו להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות אליו, ועל זכותו להשתתפות פעילה בכל תחומי החיים. פרק הנגישות שהתווסף לחוק בשנת 2005, מגדיר את החובה להנגיש את כל המקומות והשירותים הניתנים לכלל הציבור. ההנגשה הינה התאמה של המקומות והשירותים לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות. הנגשת השירותים חייבת להיות במסגרת השירותים הניתנים לכלל כדי למנוע מצבים של הרחקה של אנשים עם מוגבלות מכלל הציבור.

המחוקק מגדיר נגישות כך: "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי."

כדי להבטיח נשיאה באחריות ויישום של החקיקה ושל התקנות, הגדיר המחוקק את העניינים הבאים:

  • כל המקומות והשירותים הניתנים לכלל הציבור החייבים בנגישות.
  • האחריות על ביצוע הנגישות היא אחריותם האישית של הבעלים ושל המנהלים.
  • אנשי מקצוע הרשאים לספק ייעוץ בתחום הנגישות הם "מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה" המייעצים בתחום הבינוי. ו"מורשי נגישות שירות" המספקים ייעוץ בדבר הנגשת אמצעי השירות, המקומות בהן ניתן השירות והתאמות נגישות לעובדים עם מוגבלות. מורשי הנגישות מוסמכים ע"י משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
  • שורה של תקנות נגישות שמטרתן להגדיר כיצד ומתי יש לבצע את התאמות הנגישות בשירות, במבנים, במרחב הציבורי, בתחבורה, בתקשורת טלפוניה, בבריאות ועוד.
  • מנגנוני ענישה הכוללים תביעה אזרחית עד ל 50,000 ש"ח (ללא הוכחת נזק) ותביעה פלילית נגד הבעלים והמנהלים של המקום או השירות. האכיפה מבוצעת ע"י פקחי נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

 קרא עוד על חקיקה בתחום הנגישות:

 

* המידע בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה מכל סוג שהוא. חלק מהמידע מובא מתוך עיר נגישה – מדריך נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות / נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות / גילה גרטל, יעל דניאלי להב, שמואל חיימוביץ, בלהה ברג