תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

מי צריך טכנולוגיה נגישה

חברת מיקרוסופט ערכה בשנת 2003 מחקר במטרה לאמוד את שיעור האנשים שיכולים להפיק תועלת מטכנולוגיה נגישה. המחקר נערך בארה"ב בקרב אוכלוסייה בגילאי עבודה (בין 18 ל-64 שנים). תוצאות המחקר מצביעות על כך ש-62% מהנבדקים מפיקים תועלת מטכנולוגיה נגישה.

תוצאות המחקר מצביעות על שלוש קבוצות, ערוּכוֹת על-פי רמת המוגבלות של האנשים הכלולים בהן ומידת הצורך שלהם בטכנולוגיה נגישה:

  • 37% אנשים ללא מוגבלוּת, שלא יפיקו תועלת מטכנולוגיה נגישה – לאנשים בקבוצה זו אין קושי בביצוע מטלות יומיומיות, או שיש להם קושי בביצוע שתי מטלות לכל היותר. אנשים מקבוצה זו אינם תופסים את עצמם כאנשים עם מוגבלוּת או עם קשיים.
  • 37% אנשים עם מוגבלות מתונה. סביר שיפיקו תועלת מטכנולוגיה נגישה – אנשים שיש להם קשיים או מוגבלוּת שאינם פוגמים ביכולתם לעבוד ולתפקד בחיי היומיום. לאנשים מקבוצה זו יש קושי בביצוע מטלה יומיומית אחת לפחות בתחום המוגבלוּת שלהם, בחלק מהזמן או ברובו. דוגמאות למוגבלוּת מתונה: לקות שמיעה קלה המַקשה על שמיעת שיחות בחלק מהזמן אך לא בכולו; כאבים ביד, בזרועות או בפרק כף-היד המגבילים את יכולת הביצוע של פעולות מסוימות בחלק מהזמן אך לא תמיד. אנשים מקבוצה זו יפיקו תועלת מהתאמות נגישוּת בתוכנה, כגון הגדלת הגופן, הגברת עוצמת הקול במחשב, וכן אפשרות לשימוש במקלדת במקום בעכבר.
  • 25% אנשים עם מוגבלות קשה, שיפיקו תועלת מטכנולוגיה נגישה בסבירות גבוהה – אנשים עם מוגבלות הפוגעת ביכולתם לעבוד, אנשים המתקשים לבצע את כל המטלות בתחום המוגבלוּת שלהם, או את רובן. דוגמאות למוגבלות קשה: עיוורון, חירשות, כאבים בידיים המגבילים פעילות רוב הזמן, אנשים שיש להם לקות ראייה בלתי ניתנת לתיקון המקשה על ביצוע משימות הקשורות לראייה. אנשים אלה יפיקו תועלת מהתאמות נגישוּת בתוכנות, כפי שתואר לעיל, וכן משימוש בטכנולוגיה מסייעת (כגון קוראי-מסך ותוכנות לזיהוי דיבור).

המחקר של חברת מיקרוסופט בדק גם מהן הלקויות המרכזיות המגבירות את הצורך בטכנולוגיה נגישה

טבלה: הסבירות להפקת תועלת משימוש בטכנולוגיה נגישה, לפי סוג המוגבלות (הנתונים במיליוני אנשים)
סוג המוגבלות סבירות כלשהי סבירות גבוהה סך-הכול
ראייה 27.4 18.5 45.9
תנועת ידים 31.7 12 43.7
שמיעה 32.0 4.3 36.3
קוגניציה (תפיסה, זיכרון) 29.7 3.8 33.5
דיבור 4.3 1.9 6.2

לתשומת לבכם, מחקר זה אינו מתייחס למוגבלויות המוטוריות המגבילות תנועה במרחב, כגון שיתוק בגפיים התחתונות או קושי בהליכה וביציבה. המוגבלויות המוטוריות האלה רלוונטיות לשימוש בעמדות מידע ועמדות שירות אוטומטיות, כגון כספומטים, מכונות לממכר כרטיסים, עמדות מידע ואינטרנט וכיוצא באלה. בשנת 2006 העידו למעלה מחצי מיליון אנשים שהם מתקשים בניידות, כלומר 12% מהאוכלוסייה.