תפריט נגישות
שנה גודל טקסט וצבעים:
אתה נמצא כאן:

חוקים ותקנות נגישות

לפניכם רשימה של חוקים ותקנות עקריים הרלונטים למגזר הפרטי והציבורי (לרשימה המלאה של החוקים והתקנות אנא פנו לאתר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

תחום למי רלוונטי? קישור לקובץ
חקיקה מרכזית לכולם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
שירות נגיש מגזר ציבורי ופרטי תקנות נגישות השירות – טיוטה
רישוי עסקים מגזר פרטי נגישות בחוק רישוי עסקים
בניינים קיימים מגזר ציבורי ופרטי תקנות נגישות בניין ציבורי קייםתקנות נגישות בניין ציבורי קיים – כולל קישורים למסמכים המאוזכרים
ביניינים חדשים מגזר ציבורי ופרטי בניין חדש – תקנות התכנון והבנייה תוספת שנייה חלק ח1
מקומות שהם לא בניינים לכל מי שבבעלותו פארק, גן משחקים, מתקן ספורט וכד' תקנות התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין
תחבורה לכל מי שמספק שירותי תחבורה ציבורית (כולל תחנות וטרמינלים) תקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורי
צמתים ומדרכות רשויות מקומיות חוק הרשויות המקומיות – סידורים לנכים
שירותי טלפוניה לכל מי שמספק שירותי תקשורת טלפונית (כולל סלולר) תקנות נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק
השכלה גבוהה מוסדות להשכלה גבוהה תקנות נגישות מוסדות ושירותי השכלה גבוהה
מורשי נגישות לכולם תקנות מורשי נגישות השירותתקנות מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה